Moim celem jest pomoc osobom doświadczającym różnego rodzaju trudności, m.in.:
- stresu
- lęku
- depresji
- żałoby
- samotności
- utraty motywacji
- problemów w kontaktach z innymi ludźmi
- zmagania z otyłością i nałogami
- problemów w relacjach partnerskich, małżeńskich i rodzinnych

Uważam, że zamiast występującego najczęściej w różnego rodzaju terapiach koncentrowania się na problemie i jego źródłach oraz słabościach klienta, dla osoby potrzebującej pomocy psychologicznej najbardziej wartościowe i skuteczne jest szukanie rozwiązań, silnych stron i wzmocnień w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Zapraszam do zapoznania się z podstawowymi założeniem tej terapii opisanymi w odrębnej zakładce.

Oferuję indywidualne konsultacje i sesje terapeutyczne, psychoterapię pary w której biorą udział obydwoje małżonkowie bądź partnerzy, a także dzięki współpracy z psychologiem pracującym również w nurcie TSR z dorosłymi i dziećmi psychoterapię rodzinną obejmującą zaangażowanie wszystkich członków rodziny oraz psychoterapię małżeństw i par w układzie 2 x 2: terapeuta (kobieta), terapeuta (mężczyzna) x partnerka, partner.

Każdy przypadek jest indywidualny, lecz w każdym przypadku do odkrycia drzemiącej w nas siły i potencjału niezbędny jest pierwszy mały krok - zwrócenie się do osoby, która pomoże nam to osiągnąć.